Yrkessjåførkompetanse

Etterutdanning for yrkessjåfører

Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs – yrkessjåførkompetanse – hvert 5. år.

Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.
Du som yrkessjåfør er en viktig ressursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring bidrar du til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier.
Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling, kunnskapsdeling, samt bidra til å gjøre yrkessjåførens hverdag bedre.

Utdanningen:

Utdanninga består av fem dager à sju timer, til sammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.

Innholdet i etterutdanningen for yrkessjåfører:

Etterutdanningen er inndelt i fem moduler:

Modul 1 – Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS og ulykkesberedskap

Modul 2 – Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte

Modul 3 – Transportens vilkår, avtaler, lover og forskrifter

Modul 4 – Godstransport i praksis, lastsikring, Persontransport i praksis, sikring av last i buss

Modul 5 – Optimal og sikker atferd på veg lastebil/buss risikoforståelse, defensiv kjøring