Yrkessjåførkompetanse

Etterutdanning for yrkessjåfører

Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs – yrkessjåførkompetanse – hvert 5. år.

Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.
Du som yrkessjåfør er en viktig ressursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring bidrar du til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier.
Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling, kunnskapsdeling, samt bidra til å gjøre yrkessjåførens hverdag bedre.

Utdanningen:

Utdanninga består av fem dager à sju timer, til sammen 35 timer. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.

Innholdet i etterutdanningen for yrkessjåfører:

Modul 1 – Vegtransporten og samfunnet
I denne modulen tar vi opp den yrkesmessige delen av vegtransporten er organisert, og dens rolle i samfunnet.

Modul 2 – Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Modulen skal gjøre sjåføren bevisst på egen sikkerhet og helse, særlig med tanke på trafikksikkerhet, sunt kosthold og måter å tilrettelegge arbeidet på. I denne modulen er gjennomføring av fire timer med ulykkesberedskap obligatorisk.

Modul 3 – Kjøretøyteknikk og optimal bruk av kjøretøy
I denne modulen skal deltakerne få utvidet kunnskap om kjøretøyets konstruksjon og virkemåte for å kunne utnytte drivstoff og energi på en mest mulig effektiv måte, slik at den enkelte sjåfør kan bidra til et renere og bedre miljø.

Modul 4 – Godtransportens vilkår
Modulen skal gi eleven innføring i godstransportens plass i samfunnet og de spesielle lover og regler som danner rammebetingelser for godssjåføren. Den er også ment å gi grunnleggende bransjekunnskap med vekt på de hjelpemidler og den dokumentasjon som en yrkessjåfør må forholde seg til ved nasjonale og internasjonale godstransporter.

Modul 5 – Godstransport i praksis
Deltakerne skal kjenne til hvilke forberedelser som må gjøres for å kunne gjennomføre godstransport på en sikker måte. Kurs i lastesikring er obligatorisk med fire timer.

Modul 6 – Optimal kjøring
Risiko ved bruk av store kjøretøy. Sikker adferd i trafikken og transportoppdrag. Refleksjon over egen atferd.